INFO

THE IDEA
How do former university-designs of today‘s architects look like? Are there similarities bet- ween the architects built projects and their own courseprojects from universtiy?
Which ideas from universityprojects were adapted and used for later built projects?
Do university projects and their developed ideas bear fruits, when architects finally build?
The lectureseries ‚Fruits of Studies‘ invites architects from different famous Dutch offices, to present their own personal university projects, from the time they were students and to compa- re their works with the built projects of today as an architect. The aim of the lectures is to have a direct connenction between the architects and the students of today.

HET IDEE
Hoe ziet het studentenwerk van de hedendaagse architecten eruit? Zijn er overeenkomsten te zien tussen de gerealiseerde werken en de de ontwerpprojecten die zij op de universiteit hebben gemaakt? Ontwikkelt de architect tijdens de studie al ideeën die terug te zien zijn in gerealiseerde projecten?
Werpt het studentenwerk zijn vruchten af voor het latere werk van de architect?
De lezingenreeks „Fruits of Study“ nodigt architecten van verschillende Nederlandse bureaus uit om eigen studentenwerk te laten zien en deze te vergelijken met hun hedendaagse werk. Het doel van deze lezingen is om een connectie te creëren tussen de architecten en de studenten van nu.

Team:
Arian Lehner
Hanna Moonen

Advertisements